Now transfer money directly without internet

હવે ઇન્ટરનેટ વગર સીધા પૈસા કરો ટ્રાન્સફર

October 1, 2022 admin 0

ઑફલાઇન UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રક્રિયા: આજે મોટાભાગના લોકો ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધારી રહ્યા છે, જેમાં લોકો તેમના મોબાઈલથી ઈન્ટરનેટની મદદથી UPI અથવા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. […]