ઓનલાઇન ધરે બેઠા આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો

ઓનલાઇન ધરે બેઠા આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો

ઓનલાઇન ધરે બેઠા આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો : હવે તમામ લોકો આધાર કાર્ડમાં 5 સુધારા ઓનલાઈન કરી શકશે. આધાર કાર્ડમાં ઓનલાઈન સરનામું બદલો, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલો, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર કાર્ડમાં જાતિ બદલો. આ 5 સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરબેઠા કરી શકશો ઓનલાઇન ધરે બેઠા આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો. … Read more

Download Best Photo Application Photo Lab Picture Editor & Art

Download Best Photo Application Photo Lab Picture Editor & Art

Download Best Photo Application Photo Lab Picture Editor & Art : Best Photo Lab Picture Editor & Art Android App Download Here : Photo Lab boasts one of the vastest collections of stylish and funny photo effects: more than 900 effects to date! Fantastic face photo montages, photo frames, animated effects, and photo filters are here for … Read more

ગુજરાતમાં આવતી કાલથી આ આ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં આવતી કલ થી આ આ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં આવતી કાલથી આ આ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી : રાજ્યમાં થોડા સમય પહેલાજ ઉનાળાની શરૂઆત થઇ ગઈ છે. અને ઉતર ઉતરપૂર્વના પવન પણ ફૂંકાવા લાગ્યા છે. 12 વાગે એટલે ખુબજ આકરો તાપ વરસવા લાગે છે. આ વર્ષના ઉનાળાની શરૂઆત જ ખુબજ આકરી ગરમી થી થઇ છે.. સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં શનિવારે છૂટાછવાયા અને … Read more

Gujarati Voice Typing App

Gujarati Voice Typing App

Gujarati Voice Typing App : This is the best and easy to use free online Gujarati voice typing software. In Gujarati Speech to text recognition system spoken voice of the user is recognized and then translated into Gujarati text. That is why it is also known as Gujarati Voice Typing. Gujarati Voice Typing App Using … Read more

Read Along App By Google

Read Along App By Google

 Read Along App : Read Along is a free reading app for Android that helps children have fun while they learn to read. Read Along has an in-app reading buddy that listens to your young learner read aloud, offers assistance when they struggle and rewards them with stars when they do well – guiding them along … Read more

પથરી કાઢવાની દવા માટે એકવાર આ પીણું કરો ટ્રાઈ

પથરી કાઢવાની દવા માટે એકવાર આ પીણું કરો ટ્રાઈ   આપણે ઘણા લોકોને જોતા હોઈએ છીએ કે તેમને તેમના શરીરમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ થતી હોય છે, તેના કારણે તે લોકોની જીવનશૈલી બદલાઈ જતી હોય છે, તેથી તે સમસ્યાને દૂર કરવા માટે તે લોકો ઘણી દવાઓ અને ઘણા પ્રયત્નો પણ કરતા હોય છે પરંતુ ઘણીવાર તો … Read more

Alert! Such Aadhaar cards will not work anymore

Alert! Such Aadhaar cards will not work anymore

Alert! Such Aadhaar cards will not work anymore :  if you have withdrawn, don’t use them, UIDAI has instructed. With the goal of reaching out to large numbers of smartphone users, the new mAadhaar is released by the Unique Identification Authority of India. The App features an array of Aadhaar services and a personalized section … Read more

મોબાઇલના નવા રિચાર્જ પ્લાન

મોબાઇલના નવા રિચાર્જ પ્લાન

મોબાઇલના નવા રિચાર્જ પ્લાન : એક રિચાર્જ અને આખુ વર્ષ લાભ આજેના સમયમાં કોઈ પણ માણસ પાસે સમય નથી એવામાં દરેક માણસ ને દર મહીને રીચાર્જ કરવા માટે ની સમસ્યા હોય છે તેવા માં દરેક માણસ આ સમસ્યા માંથી નીકળી સકતો નથી અને દર મહીને આ સમસ્યા તેને નડે છે આ સમસ્યા ની નિવારણ માટે … Read more

Link Your Pancard To Aadhaar Card

Link Your Pancard To Aadhaar Card

Link Your Pancard To Aadhaar Card :  Link Pancard with Aadhaar card : The last date for linking PAN card with Aadhaar card is March 31,2023 and failing to meet the deadline might result in attracting a late fee as well. Meanwhile, if you think that your PAN might be linked with your Aadhaar already, Link … Read more