જો આ સંકેતો મળે તો સમજી જજો તમારુ હાર્ટ કમજોર છે

જો આ સંકેતો મળે તો સમજી જજો તમારુ હાર્ટ કમજોર છે

જીવનશૈલી અને આહારમાં ફેરફાર કરીને તમે હૃદય સંબંધિત રોગોના જોખમને ઘણી હદ સુધી નિયંત્રિત કરી શકો છો

બિનઆરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી તમારા હૃદય માટે ખૂબ જ ખતરનાક સાબિત થાય છે

જો તમને કોઈ શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે તો તે સૂચવે છે કે તમારું હૃદય સ્વસ્થ નથી

જો તમે શ્વાસની તકલીફને કારણે રાત્રે જાગી જાઓ છો તો તે હૃદય સંબંધિત રોગો સૂચવે છે

જો તમને દાદરા ચઢતી વખતે ખૂબ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે અને તમારા પગમાં સોજો આવે છે

તો તમારા હૃદયના સ્નાયુઓ ખૂબ નબળા થઈ ગયા છે

જો તમારા ઘરમાં કોઈને પહેલાથી જ હૃદય રોગ છે તો તમારામાં પણ આ રોગ થવાનું જોખમ ઘણું વધી જાય છે

જો તમને થોડું કામ કર્યા પછી ખૂબ થાક લાગે છે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે તો તે હૃદય સંબંધિત રોગો સૂચવે છે